KGP home

Wat of wie is KGP?
Onder de naam KGP startte Hub Pasmans, samen met enkele collega’s een collectief voor toegepast design. Z’n kracht dankte deze groep vooral aan de samenwerking van de, onderling zeer verschillende, ontwerpers.
Vormgever(s) met oog voor uw ideeën
Als laatste van het oorspronkelijke collectief werkt Hub Pasmans nu nog onder dezelfde naam en vanuit dezelfde gedachte. Door gebruik te maken van samenwerking met juist die mensen in zijn netwerk die voor een bepaalde opdracht de meeste kennis en ervaring in huis hebben is het mogelijk om een grote verscheidenheid aan opdrachten optimaal te kunnen aannemen en uitvoeren.

 

Op de verschillende pagina’s van deze site vindt U voorbeelden van ontwerpen die Hub Pasmans, al of niet in samenwerking, heeft uitgevoerd.

Aanvullende gegevens